شماره کارت و شماره شبا بانک های موجود در زیز آمده است.
نماد بانکنام بانکشماره کارتشماره حساب پایا
https://www.e-estekhdam.com/wp-content/uploads/2021/10/Saman_256.pngسامان6219861029082780IR560560910580001204238001
نام صاحب حساب

توجه کنید که کلیه حساب ها به نام “امین مومن روانبخش” می باشد.

در صورتی که تمایل به پرداخت از طریق درگاه سایت را دارید را دارید اینجا کلیک کنید.

درگاه پرداخت آنلاین