مشخصات

۲۰۰ مگابایت

۵۰۰ مگابایت

۱۰۰۰ مگابایت

۲۰۰۰ مگابایت

۳۰۰۰ مگابایت

فضا

۲۰۰ مگابایت

۵۰۰ مگابایت

۱۰۰۰ مگابایت

۲۰۰۰ مگابایت

۳۰۰۰ مگابایت

پهنای باند(ماهیانه)

۵ گیگابایت

۱۰ گیگابایت

۱۰۰ گیگابایت

۱۸۰ گیگابایت

۲۵۰ گیگابایت

سیستم عامل

لینوکس

لینوکس

لینوکس

لینوکس

لینوکس

سی پنل

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

MYSQL

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

زبان برنامه نویسی

html , php

html , php

html , php

html , php

html , php

محل سرور

آلمان

آلمان

آلمان

آلمان

آلمان

سایر امکانات

مشاهده امکانات سرورها

مشاهده امکانات سرورها

مشاهده امکانات سرورها

مشاهده امکانات سرورها

مشاهده امکانات سرورها

هزینه سالانه

۲۷هزار تومان

۳۵هزار تومان

۴۲هزار تومان

۶۰هزار تومان

۸۸ هزار تومان

سفارش

ارسال سفارش

ارسال سفارش

ارسال سفارش

ارسال سفارش

ارسال سفارش