طراحی وب سایت شرکت کشتیرانی بوشهر ساحل باسیدون

شرکت کشتیرانی بوشهر ساحل باسیدون در سال ۱۳۸۲ با هدف ارائه خدمات در زمینه‌ی امور حمل و نقل دریایی توسط خلیل مرادی و حسن گویایی در شهر بوشهر تاسیس شد.تعهد در ارائه‌ی صحیح خدمات و درک متقابل همواره از اصولی بوده که باعث حفظ و افزایش اعتبار این شرکت شده است.
بوشهر ساحل باسیدون که هم‌اکنون در دهه‌ی دوم حیات خود قرار دارد، با اجاره دادن شناورهایی چون بارج، یدکش و لندینگ‌کرافت، یا ارائه‌ی خدمات به وسیله‌ی آنها به فعالیت خود ادامه می‌دهد.