طراحی صفحه ورود سایت

طراحی صفحه ورود سایت GIS Land

طراحی صفحه ورود یا صفحه اینترو intro وردپرس به دپارتمان های مختلف یک سایت با استفاده از سیستم وردپرس و اسلایدر ساز رولوشن اسلایدر توسط تیم طراحی وب سایت لاندا انجام شد.

طراحی این وب سایت با وردپرس انجام شده است. شما هم اگر نیاز به یک صفحه ورود برای سایت خود می باشید می توانید با واحد طراحی سایت لاندا تماس بگیرید.

در طراحی این سایت از المان هایی متحرک سازی بسیاری استفاده شده است که با کلیک بر روی هر دپارتمان بر روی آن لینک شده است.

کلمات کلیدی: طراحی صفحه ورود به سایت, طراحی صفحه انتخاب زبان با وردپرس, طراحی صفحه اینترو intro با وردپرس